NE 2

    Kada sam u sablasnoj tami, Ništa mi nije potrebno Sem pobijediti strah, Strah od neznanja, Koliko dugo će samoća moja trajati. Molim za sabur i svijetlo. Borim se…

KNJIGE

Evanđelje- Indžil po Barnabi ………………………………………………. ZBIRKA SAVJETA I UPUTA https://docs.google.com/file/d/0B7F6TAUhjH-_NDVLZWtmdWkwMGs/edit?usp=drive_web ………………………………………………… JERUSALEM U KUR'ANU IMRAN HOSEIN https://docs.google.com/file/d/0B7F6TAUhjH-_YXJmdzV3WVdNbWM/edit?usp=drive_web ………………………………………………… MUSLIMOVA ZBIRKA HADISA- SAŽETAK https://docs.google.com/file/d/1sRd51Sfs_OfDuwlC9tD4mjZo0kIHaUfsCXiuEyAorlMmaRsRBwcw9gxDGbGW/edit?usp=drive_web ……………………………………………………. Umijeće ratovanja – Sun Tzu …………………………………………………………